Image
Programma

09.30 uur

Ontvangst en gelegenheid tot netwerken

10.00 uur

Opening door de dagvoorzitter
10.15 uur

Het gedrag dat wij allemaal vertonen is niet gebaseerd is op weloverwogen aangeleerde principes, maar wordt gevoed vanuit onze oerinstincten. Dit brengt vaardigheden met zich mee die van belang zijn bij goed leiderschap en dit zie je ook terug bij verschillende apensoorten.

Patrick van Veen vertelt u hoe sociaal oergedrag een rol speelt op de werkvloer én bij het maken van beslissingen van alledag, gedrag dat we ook bij apen kunnen waarnemen. Deze presentatie laat zien hoe we aan de hand van het gedrag dat we bij apen zien, ons eigen ‘oergdrag’ kunnen analyseren en verkennen.

11.30 uur

Netwerkpauze
12.00 uur

 Sinds juni werken de twee Amsterdamse academische ziekenhuizen, na een intensieve voorbereiding van jaren, officieel samen onder één naam: Amsterdam UMC. Wanneer je als bestuurder betrokken bent bij een dergelijk fusieproces, word je geconfronteerd met het zoeken naar een evenwicht tussen ratio en gevoel. Voor een fusie worden vaak harde, rationale argumenten aangevoerd. Terwijl bijna geen onderwerp zoveel emoties oproept als het samengaan van twee organisaties...

12.45 uur

Bekendmaking Skipr99

13.00 uur

Lunchpauze met gelegenheid tot netwerken
14.00 uur

Een wild dier in nood moet op zijn instinct handelen. In het bestuur zal het zo’n vaart niet lopen dat we er het leven bij laten. Daarvoor hebben we de beschaving uitgevonden. Toch kan de dynamiek van het besturen in de zorg bijzonder hectisch zijn. Er zijn vaak veel partijen bij betrokken en belangen mee gemoeid. Ook zijn er veel mensen die de gevolgen kunnen ondervinden van een genomen besluit. Juist daarom is besturen dan ook niet iets dat je puur op gevoel moet doen, aldus Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland.

Dat betekent niet dat een niet-pluis gevoel genegeerd moet worden. Het is belangrijk om te onderzoeken wat er aan een gevoel ten grondslag ligt. ‘Waarom krijg ik hier een bepaald gevoel bij? En hoe ga ik hierop handelen?’.

Jacobine Geel  vertelt u waarom beslissingen genomen moeten worden op basis van inzicht en reflectie, juist omdat beslissers in de zorg een bepalende rol hebben waarin anderen beïnvloed worden.

14.45 uur

Ons gedrag wordt grotendeels bepaald door ons instinct. Geldt hetzelfde voor leiderschap? Of gaat de leider iets bedachtzamer te werk? Leidt u vanuit uw eerste gevoel of denkt u nog een keer na voordat u een besluit neemt en deelt? We denken vaak wel na over ons gedrag, maar het denken bepaald vaak niet ons gedrag. Rationele verantwoording komt vaak pas achteraf. Dick Swaab gaat met u in op wat de rol is van het al dan niet rationele brein bij leiderschap in de zorg.

16.15 uur

Netwerkborrel

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen